digitalizujeme
PRAHU

15. června 2022 od 9:00
Kotelna 55, Praha 8 – Karlín

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti. Obecně digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb. 

Cílem digitalizace procesů a agend v prostředí hlavního města Prahy je především usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času a mělo by rovněž dojít k větší efektivitě fungování úřadu.

Cílem je moderní, přátelský a efektivní úřad, který bude znamenat konec dlouhých čekání ve frontách na úřadech, elektronickou komunikaci mezi občanem a veřejnou správou, omezení neustálého vyplňování úředních formulářů a propojené databáze veřejné správy.

Konference Digitalizujeme Prahu je hlavně 
o chystaných či již spuštěných projektech, kterými
se hlavní město Praha snaží naplnit cíle digitalizace. 

O konferenci

Magistrát hlavního města Prahy jako územní samosprávný celek při výkonu samostatné působnosti má právo, nikoli povinnost poskytovat digitální služby podle tohoto zákona ale přesto jdeme vstříc digitalizací naproti občanům Prahy.

Ideovým dokumentem je především zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby. Právo na digitální službu podle §3,

odst. (1): „Uživatel služby má právo využívat digitální službu a orgán veřejné moci má povinnost poskytovat digitální službu",

odst. (2): „Nestanoví-li zákon výslovně závaznou podobu úkonu vůči orgánu veřejné moci, má uživatel služby právo činit úkon jako digitální úkon.“ Zákon definuje dle § 4 Právo činit digitální úkon",

odst. (3):"Nezveřejní-li orgán veřejné moci elektronický formulář, má uživatel služby právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoli výstupním datovém formátu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.“ 

Kontakt

Adresa