Mobirise

Digitalizujeme PRAHU
2023–2026

12. září 2023, 9:00 – 14:00
Rezidence primátora hl. města Prahy
Mariánské nám. 1, Praha 1

Konference Digitalizujeme Prahu 2023–2026 se konala 12.  září 2023 od 9 do 14 hodin v rezidenci primátora hl. města Prahy na Mariánském náměstí.

Děkujeme všem za účast!

Praha jako metropole se po vzoru jiných připravuje na digitalizaci agend v přenesené působnosti a zároveň na hlubší spolupráci s městskými částmi v oblasti samosprávných agend. Počítáme s digitalizací agend jako je stavební řízení, pohledávky, zábory, sociální a živnostenská oblast, volby a matrika. Je potřeba si uvědomit, že digitalizace přináší možnost volby nikoliv povinnost. I v digitalizovaném světě mohou občané nadále komunikovat s úřady při osobním kontaktu u přepážky nebo na podatelně. Digitalizace pouze otevírá nové možnosti, jak řešit své každodenní záležitosti.

Tématem konference je představit všem zástupcům města a městských částí, jak důležitou změnu v životě úřadů i lidí představuje nový zákon o právu na digitální služby a jaké výhody může tato změna všem přinést. Dalším tématem a také cílem bude rozdělit jednotlivé úkoly implementace Zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby do 1. 2. 2025 na menší celky, tak aby byly jasnější a lépe uchopitelné. Tento postup umožní jednotlivým městským částem zapojit se do implementace co nejdříve.

Program konference


8:30 – 8:55
registrace hostů

8:55 – 10:00: KULATÝ STŮL NA TÉMA PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBU...
a jeho zavádění na půdě hlavního města – klíčové otázky - odpovědi hlavních aktérů

10:00 – 10:30
coffee break

10:30 – 11:25: 1. BLOK (CENTRÁLNÍ ÚROVEŇ A ZKUŠENOST ODJINUD)
Krátký přehled oblastí přenesené působnosti státu – Jan Petr, Digitální a informační agentura
Stav a harmonogram prací na státní úrovni – Jan Petr, Digitální a informační agentura
Financování digitalizace (výzva IROP 10) – Jiří Károly, Magistrát hl. města Prahy
Digitalizace Bratislavy – Jakub Hrubý, oddělení inovací a digitalizace Magistrátu hl. města Bratislavy
Související problematika (digitální technická mapa ČR a Prahy) – Jiří Čtyřoký, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy a IPR a Filip Hájek, TSK Praha

11:25 – 11:35
přestávka

11:35 – 12:30: 2. BLOK (MĚSTO A MĚSTSKÉ ČÁSTI) 
Rámec pro Informační koncepci Prahy (návaznost na IKS a Informační strategii) – Jiří Károly, odbor informatických činností MHMP
Katalog služeb (část týkající se MHMP a MČ), Portál Pražana jako rozcestník úrovni HMP – David Lísal, sekce digitalizace MHMP
Portál Pražana (kde jsme, kam směřujeme a kdy tam budeme) – Daniel Mazur, radní hl. města Prahy pro IT, Smart Cities, vědu, výzkum a inovace
Role státu, MHMP a MČ z pohledu městské části – Michal Kopecký, tajemník MČ Praha 2
Spolupráce DIA/MHMP/OICT/MČ – Daniel Mazur, radní hl. města Prahy pro IT, Smart Cities, vědu, výzkum a inovace

12:30 – 13:00
diskuse

13:00 – 14:00
oběd a volná diskuse

Řečníci kulatého stolu

Mobirise
Konference Digitalizujeme Prahu 2023–2026 se uskutečnila v Rezidenci primátora hl. města Prahy

Unikátní prostory Rezidence primátora hlavního města jsou považovány za umělecký a architektonický klenot ve stylu art deco. Rezidence primátora byla zřízena v letech 1925–1928 podle projektu arch. Františka Roitha a zaujímá celé první a druhé patro průčelního traktu Městské knihovny na Mariánském náměstí. Prostory jsou využívány pro reprezentační účely a přijímání vzácných hostů Prahy. 

Kontakt

Pořadatel